NLP

In de tijd van nu waarin de wereld om ons heen, met ons daarin als individu, snel en hectisch is, wordt het voor sommige steeds belangrijker om tijd te nemen voor jezelf en te kijken naar je leven en hoe deze is ingevuld. Hoe fijn zou het zijn als je even de tijd kunt nemen om bezig te zijn met jezelf, met je eigen ontwikkelingsproces? Door de methode NLP ontdek je de betere versie van jezelf en krijg je handvatten aangereikt je kwaliteiten in te zetten in je dagelijkse praktijk.

NLP is de afkorting van neuro linguïstisch programmeren. Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

De grondleggers van Neurolinguïstisch Programmeren waren Richard Bandler en John Grinder. In de jaren ’70 gingen Bandler en Grinder samenwerken waarbij ze zich richten op het onderzoeken van de vraag waarom Fritz Perls (grondlegger van de Gestalttherapie) succesvol was dan anderen. Vervolgens hebben Bandler en Grinder meerdere therapeuten waaronder Gregory Bateson (antroposoof), Virginia Satir (grondlegger van systeemtherapie) en Dr. Milton Erickson (psychiater en hypnose grootmeester) onderzocht en omgezet naar bruikbare methodes en technieken voor NLP. 

Waarom NLP inzetten? Als je meer succes wilt, betere relaties, persoonlijke krachtbronnen wilt bouwen of aanboren, als je oud gedrag wilt veranderen met nieuwe mogelijkheden en in staat zijn jezelf en anderen beter te begrijpen is NLP een zeer handige techniek.

NLP leren en toepassen, gaat over het onder ogen zien ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op de wereld om je heen en hoe zou je dat kun verbeteren of anders kunnen doen? NLP leert je hoe je gestelde doelen kunt bereiken. Hierbij wordt gekeken hoe jij als persoon bent en welke technieken op jou van toepassing zijn. Het is jouw eigen proces waarin je gereedschap aan gereikt krijgt die je in het dagelijkse leven in kunt zetten. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en het opheffen van persoonlijke blokkades. NLP is voor iedereen en kan ingezet worden in zowel zakelijke als in privé contexten.